Żywy różaniec

W parafii od dawna już istnieje wspólnota Żywego Różańca. Idea tego stowarzyszenia narodziła się w połowie XIX wieku. Każda z osób tworzących żywy różaniec zobowiązuje się do odmawiania jednej tajemnicy, czyli wszyscy razem odmawiają codziennie cały różaniec. Wszystkich członków róży dotyczy taka sama zasługa jakby odmówili całość różańca.

Raz w miesiącu członkowie Żywego Różańca dokonują zmiany tajemnic różańcowych. Wymiana poprzedzona jest adoracją i Eucharystią.

Do obowiązków członków Żywego Różańca należy odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, częste przystępowanie do Sakramentów świętych oraz udział w procesjach maryjnych, rozszerzanie czci Maryi przykładem życia i działalnością apostolską, odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła, udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca oraz w modłach za spokój jego duszy.

Członkowie Żywego Różańca chętnie włączają się w przygotowanie i uświetnienie różnorakich uroczystości parafialnych. Dzięki ich posłudze, modlitwie i obecności kult Matki Borowieńskiej nieustannie pogłębia się i rozrasta.

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.