Stowarzyszenie Rodzin Katolickich

 

Ważnym elementem w strukturze naszej parafii jest Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, które jak sama nazwa wskazuje, skupia w swoich szeregach katolickie rodziny z terenu parafii. SRK ma na celu formowanie życia zgodnego z nauką Kościoła Katolickiego, pomoc rodzinom w chrześcijańskim wychowywaniu dzieci oraz krzewieniu wiary i umacnianiu więzi rodzinnych.

Członkowie mocno zaangażowani są w różnorakie działania na rzecz społeczeństwa. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich organizuje zbiórki odzieży oraz produktów spożywczych, które trafiają do najbardziej potrzebujących rodzin w parafii. Ponad to, w ścisłej współpracy z pozostałymi stowarzyszeniami działającymi przy kościele, organizują uroczystości oraz dbają o odpowiednią oprawę liturgiczną.

Dzięki wysiłkowi wielu osób, niejednokrotnie udało się pozyskać sponsorów, bez których nasze dzieci nie mogłyby uczestniczyć w letnim i zimowym wypoczynku.

Rodziny zaangażowane w działalność SRK zawsze chętnie służą pomocą we wszelkich inicjatywach podejmowanych przez parafię.

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.