Sakrament małżeństwa

 


Aby zawrzeć sakrament małżeństwa należy:


- zgłosić się do kancelarii parafialnej 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu;


- przedłożyć następujące dokumenty:
1. dowód osobisty;
2. zaświadczenie z USC stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (dot. małżeństw "konkordatowych");
3. aktualne świadectwo chrztu świętego (ważne 6 miesięcy);
4. świadectwo bierzmowania;
5. ostatnie świadectwo nauki religii;
6. zaświadczenie o ukończonym kursie przedmałżeńskim;

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.