Rycerstwo Niepokalanej MI

 

Rycerstwo Niepokalanej (MI) - to ruch maryjno - apostolski, którego założycielem jest św. Maksymilian Maria (Rajmund) Kolbe. W naszej parafii w Rycerstwie Niepokalanej stowarzyszeni są dzieci, młodzież i starsi. Na regularnych spotkaniach formacyjnych poznają historię stowarzyszenia oraz pogłębiają swoją wiarę dzięki przykładowi św. O. Maksymiliana.

Znakiem przynależności do MI jest Cudowny Medalik. Pochodzi on z 1830 roku i z jego pomocą wielkie rzesze wierzących otrzymują niezliczone łaski przez ręce Maryi.

Nasz parafialny oddział Rycerstwa Niepokalanej liczy 11 członków.

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.