Poprzedni duszpasterze

 

Proboszczowie parafii św.Wawrzyńca DkM w Borownie

Lp.

Imię i nazwisko

Data urodze­nia, święceń kapłańskich i śmierci

Okres pełnienia funkcji proboszcza

Urzędy i godności kościelne

1.

Paweł

1491

2.

Stanisław Łowieński

+8.05.1551

1503

Altarzsta radomszczański
Proboszcz osjakowski
Kanonik poznański
Kanonik wieluński
Dziekan wieluński

3.

Stanisław Cieszacki
vel Cieschalski

1521

4.

Mikołaj Górecki

+1565

1550-1558

Proboszcz białaczowski
Kanonik płocki
Kanonik uniejowski
Kanonik wieluński
Kustosz wieluński
Oficjał uniejowski

5.

Franciszek Masłowski

1566

Kanonik wieluński

6.

Mikołaj Zagajowski

1644

Proboszcz kłomnicki

7.

Walerian Różewski

1654

8.

Baltazar Stanisław Małecki

1677-1699

Proboszcz kruszyński
Kanonik kijowski
Oficjał radomszczański
Oficjał wieluński

9.

Andrzej Józef Karśnicki vel Karsznicki

+1726

1699-1726

Prepozyt łaski
Prepozyt radomszczański
Kanonik chełmski
Kanonik gnieźnieński
Kanonik kijowski
Kanonik łęczycki
Kanonik sieradzki
Infułat łaski
Oficjał radomszczański

10.

Józef Chrzanowski

1726-1729

11.

Wojciech Nowacki

1729

Proboszcz kruszyński
Kanonik łaski

12.

Jan Kanty Stacherski

1687

+ 31.01.1749

1729-1749

Mansjonarz praszkowski
Kanonik wieluński

13.

Kajetan Kaczkowski

1728

1752

+10.05.1791

1752-1791

Kanonik łucki

14.

Jacek Bilski vel Bielski

10.08.1743

28.05.1774

+26.11.1804

1791-1804

Komendarz brzeźnicki
Proboszcz mykanowski
Notariusz konsystorza
radomszczańskiego

15.

Wojciech Charzewski

1804

Komendarz rędziński

16.

Józef Łukasiewicz

1776

1799

+14.01.1836

1806-1831

Kanonik Regularny Laterański
Administrator gidelski
Proboszcz pajęczański
Organizator szkół elementarnych
Archidiakon kaliski
Dziekan radomszczański
Wizytator generalny diecezji
kujawsko-kaliskiej
Surogat piotrkowski
Surogat piotrkowski

17

Józef Lisiecki Magister teologii

1.05.1803

19.04.1829

+20.11.1872

1832-1854

Proboszcz parafii św. Mikołaja w Kaliszu Kanonik kaliski
Scholastyk włocławski
Dziekan częstochowski
Oficjał kaliski

18

Walenty Kozłowski

5.03.1813

1841

+13.12.1884

1854-1884

19

Antoni Janczak

10.06.1856

1879

+1945

1885-1886

Prefekt częstochowski
Prefekt pabianicki
Proboszcz chodecki
Proboszcz rzgowski
Kanonik honorowy kaliski
Kanonik włocławski
Ojciec duchowny seminarium
wło­cławskiego

20

Antoni Walutycz

14.01.1849

03.1875

+7.09.1929

1886-1901

Proboszcz bialski
Proboszcz Jeziorski
Proboszcz mykanowski

21

Antoni Snawadzki

06.10.1861

1884

+06.05.l926

1901-1906

Sekretarz ordynariusza
Proboszcz działoszyński
Proboszcz dzietrzkowicki
Proboszcz mykanowski
Kanonik honorowy kaliski
Dziekan bolesławiecki

22

Adam Buchowski

24.12.1857

1881

+05.11.1925

1906-1908

Prefekt sieradzki
Proboszcz cieszęciński
Proboszcz działoszyński
Proboszcz gideiski
Proboszcz gruszczycki
Proboszcz Wilczyński
Kanonik honorowy kaliski

23

Michał Ziarniewicz

21.09.1836

1859

+ 18.07.1917

1908-1917

Proboszcz kłóbecki
Proboszcz drużbicki
Proboszcz dankowski
Proboszcz truskoiaski

24

Jan Patorski

20.06.1871

19.04.1896

+30.07.1940

1917-1940

Proboszcz starokrzepicki
Kanonik honorowy kaliski
Wizytator szkół powszechnych
Dziekan mstowski

25

Wincenty Ludwik Glass

25.03.1872

01.1895

+23.10.1946

1940-1946

Proboszcz lututowski
Proboszcz makowiecki
Proboszcz maluszyński
Proboszcz życieński
Dziekan wieruszowski

26.

Antoni Perzyna
Magister teologii

23.01.1904

29.06.1932

+27.11.1966

1946-1957

Prefekt częstochowski
Proboszcz kromołowski
Proboszcz parafii
św. Piotra i Pawła w Częstochowie
Kanonik RM
Cenzor ksiąg religijnych
Egzaminator prosynodalny
Obrońca węzła małżeńskiego

27.

Zygmunt Czechowicz

21.05.1906

29.06.1932

+28.09.1989

1957-1979

Proboszcz łęcki
Proboszcz niegowonicki
Proboszcz soborzycki

28.

Mirosław Stanisław Chyra

23.07.1927

19.06.1955

+20.02.2015

1969-1979

1980-2001

Proboszcz cieszęciński
Kanonik RM Wicedziekan wieruszowski

Proboszcz Borowieński

29.

Piotr Paweł Krzemiński magister teologii

29.06.1950

16.05.1976

1987-2001

 

 

2001-

Proboszcz parafii św. Jana Chrzciciela
w Radomsku
Kanonik radomszczański
Dziekan kłomnicki

Proboszcz Borowieński

 

 

Wikariusze i komendarze parafii Borowno

 

Ks. Ludwik Kosmalski - 1669 r.
Ks. Andrzej Prorocki - 1674 r.
Ks. Grzegorz Drycewicz - 1678 - 1683 r.
Ks. Tomasz Kiliański - 1687 - 1690 r.
Ks. Piotr Sędziszowski - 1691-1698 r.
Ks. Augustyn Morzecki - 1700 - 1703 r.
Ks. Kazimierz Szczepański - 1705 r.
Ks. Marcin Wolniewicz - 1705 - 1716 r.
Ks. Jan Zawadzki - 1718 r.
Ks. Tomasz Jenktowicz - 1718 - 1719 r.
Ks. Stanisław Jan Wypchłowski - 1719 - 1722 r.
Ks. Michał Strzałkowski - 1727 - 1731 r.
Ks. Tadeusz Paweł Kasparowicz - 1731 - 1732 r.
Ks. Szymon Piotr Jędrzycki - 1733 - 1734 r.
Ks. Feliks Szymański - 1735 - 1740 r.
Ks. Jan Andrzej Zawodziński - 1740 - 1750 r.
Ks. Piotr Andrzej Florian Janicki - 1750 - 1761 r.
Ks. Łukasz Skibiński - 1751 - 1752 r.
Ks. Jan Paciorkowski - 1758 r.
Ks. Jerzy Pawlicki - 1763 - 1767 r.
Ks. Piotr Chrzanowski - 1771 - 1772
Ks. Szymon Piestrzeński - 1773 r.
Ks. Wojciech Ignacy Pomian Skąpski - 1777 r.
Ks.Tomasz Drozdowski - 1777 r.
Ks. Fabian Sebastian Józef Zawodziński - 1785 1789 r.
Ks. Franciszek Drozdowski - 1796 - 1801 r.
Ks. Tomasz Czerwiński - 1802 - 1803 r.
Ks. Sebastian Pawłowski - 1804 -1806, 1808 r.
Ks. MIkołaj Kłopotowski - 1804 r.
Ks. Piotr Święchowicz - 1804 -1805 r.
Ks. Stanisław Strasz - 1821 r.
Ks. Paweł Rospendowski - 1826 r.
Ks. Franciszek Tarczakowski - 1828 r.
Ks. Wojciech Polakowski - 1828 -1831 r.
Ks. Karol Załęcki - 1878 - 1880 r.
Ks. Adam Sobierajski - 1880 - 1884 r.
Ks. Albin Stuś - 1884 - 1885 r.
Ks. Antoni Woszczalski - 1885 - 1886
Ks. Wojciech Gniazdowski - 1887 - 1887
Ks. Czesław Gołębiowski - 1888 - 1889 r.
Ks. Edward Esman - 1889 - 1891 r.
Ks. Edward Łukaszewicz - 1891 - 1882 r.
Ks. Walerian Gumowski - 1891 r.
Ks. Bronisław Świeżewski - 1892 - 1895 r.
Ks. Andrzej Rosiński - 1895 - 1896 r.
Ks. Franciszek Grodecki - 1896 - 1897 r.
Ks. Jan Patorski - 1897 r.
Ks. Stanisław Drzymała - 1901 - 1902 r.
Ks. Edmund Gizowski - 1902 - 1904 r.
Ks. Jan Ładzic Walicki - 1904 r.
Ks. Leon Ościk - 1904 - 1905 r.
Ks. Wacław Garwoliński - 1906 - 1907 r.
Ks. Władysław Wieczorkiewicz - 1907 - 1908 r.
Ks. Aleksander Gostyński - 1908 - 1912 r.
Bł. Ks. Józef Straszewski - 1912 - 1917 r.
Ks. Klemens Dąbrowski - 1919 r.
Ks. Stefan Lipski - 1921 - 1922 r.
Ks. Aleksander Bielawski - 1922 - 1923 r.
Ks. Kazimierz Rusin - 1923 - 1924 r.
Ks. Józef Alfons Niederman - 1924 - 1926 r.
Ks. Stanisław Dąbrowski - 1926 - 1927 r.
Ks. Ignacy Tochowicz - 1927 - 1929 r.
Ks. Walenty Patykiewicz - 1929 - 1931 r.
Ks. Edward Banaszkiewicz - 1931 - 1932 r.
Ks.Roman Jacenty Jaros - 1932 - 1935 r.
Ks. Zygmunt Jaworski - 1935 - 1936 r.
Ks. Stanisław Sapota - 1936 - 1938 r.
Ks. Emanuel Sojka - 1938 r.
Ks. Felicjan Szklany - 1939 r.
Ks. Władysław Stachura - 1940 - 1945 r.
Ks. Józef Feruga - 1941 r.
Ks. Marian Frontczyk - 1945 r.
Ks. Franciszek Marszał - 1945 r.
Ks. Bogusław Burgiel - 1945 -1946 r.
Ks. Włodzimierz Majcherczyk - 1950 - 1951 r.
Ks. Kazimierz Krzemiński - 1951 - 1954 r.
Ks. Marian Gąsior - 1954 - 1955 r.
Ks. Stanisław Hans - 1955 1957 r.
Ks. Franciszek Węglarz - 1957- 1958 r.
Ks. Roman Kuźmiński - 1958 - 1960, 1961 - 1964, 1966 - 1971 r.
Ks. Andrzej Szatniewski - 1959 - 1961 r.
Ks. Mirosław Chyra - 1960 - 1961 r.
Ks. Stanisław Berliński - 1961 - 1964 r.
Ks. Florian Najman  - 1964 - 1966
Ks. Wiktor Wilczyński - 1964 - 1966 r.
Ks. Henryk Szydło - 1966 - 1971 r.
Ks. Józef Kruszec - 1971 - 1973 r.
Ks. Stanisław Józefczyk - 1971 - 1973 r.
Ks. Andrzej Kubiesa - 1972 - 1973 r.
Ks. Tadeusz Grodek - 1973- 1976 r.
Ks. Czesław Mielczarek - 1973 - 1976 r.
Ks. Tadeusz Bocianowski - 1976 - 1979 r.
Ks. Mirosław Nestorowicz - 1976 - 1980 r.
Ks. Tadeusz Chyła - 1979-1980 r.
Ks. Jan Batorski - 1980 - 1982 r.
Ks. Dominik Gzieło 1980 -1981 r.
Ks. Zygmunt Furgoł - 1981 - 1984 r.
Ks. Aleksander Kutynia -1982- 1985 r.
Ks. Józef Błasiński - 1984- 1986 r.
Ks. Jan Kierat - 1984 - 1987 r.
Ks. Jerzy Ręczak - 1987 - 1989 r.
Ks. Marek Szumilas  - 1988- 1990 r.
Ks. Władysław Wlaźlak - 1990 - 1992 r.
Ks. Grzegorz Grela - 1991-1992 r.
Ks. Piotr Stukus - 1992 - 1993 r.
Ks. Jarosław Ginter - 1993 - 1994 r.
Ks. Piotr Smugorzewskski - 1994 - 1996 r.
Ks. Paweł Kłos - 1996 - 2001 r.
Ks. Tomasz Pewełczyk - 2001 - 2002 r.
Ks. Krzysztof Franelak - 2002 - 2005 r.
Ks. Dariusz Szczepańczyk - 2005 - 2007 r.
Ks. Grzegorz Gajek - 2007 - 2009 r.

Ks. Adam Tkacz - 2009 - 2010 r.
Ks. Michał Biedak  - 2010 - 2013 r.
Ks. Tomasz Błaszczyk  - 2013 - 2016 r.
Ks. Wojciech Ignasiak - 2016 - 2017 r.
Ks. Grzegorz Dybaś - 2017 - 2019 r.

Ks. Adam Kępka - 2019 - 

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.