Ogłoszenia duszpasterskie

na 2. Niedzielę Zwykłą  

17 stycznia  2021

 

 

 1. W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu, dlatego modlimy się szczególnie za jego wyznawców. Jan Paweł powiedział do Żydów w rzymskiej synagodze: „Jesteście naszymi umiłowanymi braćmi i w pewien sposób, można by powiedzieć, naszymi starszymi braćmi”. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

 

 1. Jutro rozpocznie się Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem „Trwajcie w mojej miłości, a przyniesiecie obfity owoc”. Pan Jezus dał nam przykład modlitwy, abyśmy byli jedno. Niech ten czas będzie dla nas okazją do modlitwy i refleksji nad tym, czy wykorzystujemy wszystkie dary i umiejętności, żebyśmy byli znakiem jedności w dzisiejszym świecie.

 

 1. Jak pamiętamy Ojciec święty ogłosił ten rok rokiem św. Józefa, w związku z tym, każdego 19 miesiąca będziemy odprawiali Msze świętą o św. Józefie, oraz odprawiali nabożeństwo przez wstawiennictwo św. Józefa .Dlatego też 19 stycznia we wtorek zapraszamy na Mszę św. i nabożeństwo do św. Józefa

 

 1. W czwartek 21 stycznia będziemy obchodzili Dzień Babci, a następnego dnia Dzień Dziadka. Pamiętajmy o kochanych babciach i dziadkach, także tych, którzy już od nas odeszli. Oni zawsze mają dla nas czas i okazują nam miłość. Niech nasza pamięć, dobre słowa, modlitwa, przyjęta w ich intencji Komunia Święta będą wyrazem naszej szczególnej miłości. Babcie i dziadków zapraszamy 21 stycznia na Mszę Świętą o godz. 18.00.

 

 1. Podziękowanie wszystkim tym parafianom, którzy znaleźli czas 13 stycznia aby porozmawiać z Chrystusem Eucharystycznym

 

 1. Dziękujemy za życzliwe przyjęcie na kolędzie i za złożone ofiary w minionym tygodniu. We wtorek, nawiedzimy mieszkańców ul. Jana Długosza nr nieparzyste od godz. 10.00 od strony i zakończymy kolędę w naszej wspólnocie parafialnej. Wszystkich, którzy nie mogli przyjąć księdza w wyznaczonym dniu, a chcieliby to uczynić, prosimy o kontakt. Z powodu pandemii wielu parafian obawia się o swoje zdrowie i nie zdecydowali się na przyjęcie kapłana w domu, dlatego też zapraszamy w poszczególne dni mieszkańców z poszczególnych wiosek i ulic na  Mszę św.
  w wyznaczonych terminach.

 

 1. Składamy podziękowanie za ofiary na remont naszej świątyni i za ofiary indywidualne. Taca dzisiejsza jest przeznaczona na ten cel. Prosimy o modlitwę w intencji prac remontowych i składanie ofiar w kopertach. Pamiętajmy o możliwości wpłaty na remont świątyni przekazem.

 

 1. Podziękowanie za sprzątanie świątyni za ofiarę na kwiaty pp Agnieszce. i Jadwidze Powroźnik, Jolancie Klekot W sobotę zapraszamy pp.: Agatę Tomasik, Alinę Drabczyk, Lenę Rygalik, Katarzynę Laskowska, Ewę Biecek 

 

 1. Dzisiaj do nabycia: „Niedziela”, „Rycerz”, „Rycerzyk Niepokalanej”, „Tęcza” .

 

Jubilatom i solenizantom tego tygodnia oraz gościom składamy życzenia

błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej Borowieńskiej.

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.