Ogłoszenia duszpasterskie

na 2 Niedzielę Wielkanocy

Niedzielę Miłosierdzia Bożego   

11 kwietnia 2021

 

  1. Druga niedziela Wielkanocy jest obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia Bożego. Pan Jezus dał grzesznikom święto Miłosierdzia jako ostatnią deskę ratunku. Z dobrze odprawioną spowiedzią i Komunią Świętą, przyjętą w tym dniu, jest związana obietnica zupełnego odpuszczenia win i kar.
  1. To także patronalne święto Caritasu, które rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia. Doświadczamy nieustannie miłosierdzia Bożego, dlatego możemy uczyć się być miłosiernymi dla braci i sióstr. Ojciec Święty Jan Paweł II zachęcał nas tymi słowami: „Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia. W miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście! To zadanie powierzam wam, drodzy bracia i siostry, Kościołowi w Krakowie i w Polsce oraz wszystkim czcicielom Bożego miłosierdzia […]. Bądźcie świadkami miłosierdzia!” (Kraków-Łagiewniki, 17.08.2002)
  1. Przed laty dotknęła nas tragedia katastrofy w Smoleńsku. Na katyńskiej ziemi, która nosi w sobie ofiarę z życia kwiatu polskiej inteligencji lat międzywojennych, została złożona ofiara przez tych, dla których Bóg, honor i ojczyzna były najwyższymi wartościami.
  1. 15. 00 w godzinie miłosierdzia, zapraszam do wspólnej modlitwy Koronką do miłosierdzia Bożego. Bóg nieustannie nas zaskakuje swoim miłosierdziem, okazywanym nam w przeróżny sposób. Niech nasza modlitwa będzie wyrazem naszej wdzięczności.
  1. We wtorek przypada 13 dzień miesiąca , zapraszamy na prywatną adorację Najświętszego Sakramentu od godz. 16.00 do 18.00
  1. W środę 14 kwietnia będziemy obchodzili święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej w 2019 r. Odnosi się ono do przyjęcia chrztu, a tym samym wiary w Boga Trójjedynego, przez księcia Mieszka I i jego dwór, co miało ogromne znaczenie dla procesu tworzenia się naszej państwowości.
  1. Składamy podziękowanie za ofiary na remont naszej świątyni i za ofiary indywidualne. Prosimy o modlitwę w intencji prac remontowych i składanie ofiar w kopertach. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na ten cel. Pamiętajmy o możliwości wpłaty na remont świątyni przekazem.
  1. Podziękowanie za sprzątanie świątyni i za ofiarę na kwiaty pp: Małgorzacie Wawszczak, Justynie Turek, oraz za ofiarę na kwiaty Wiesławie Broniszewskiej. W sobotę zapraszamy pp.:  Olgę Wawszczak, Elizę Ciesielską, Elżbietę Wróbel, Bożenę Bejm, Pawła Konstanciaka
  1. Dzisiaj do nabycia: „Niedziela”, „Rycerz”, „Rycerzyk Niepokalanej”, „Tęcza” " WPiS'.

 

Jubilatom i solenizantom tego tygodnia oraz gościom składamy życzenia

błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej Borowieńskiej.

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.