Kościół w Grabowej

p.w. św. Jana Pawła II

 

 

Msze Święte:

Poniedziałek godz. 17.00

Niedziela godz. 10.00

 

 

W dotychczasowej historii Grabowej nie było nigdy budynku sakralnego. Dzięki staraniom ks. proboszcza  Piotra Krzemińskiego, udało się w 2009 roku wykupić od pp. Kubików budynek po byłym sklepie GS-u. Wymagał on całkowitego remontu, dlatego niezwłocznie, bo już w październiku tego samego roku, podjęto pierwsze prace, polegające na skuciu tynków.

Pierwsza Msz a św. w kaplicy została odprawiona w dniu 8 listopada 2009 roku. W roku następnym wmurowano krzyż wykonany przez p. Jacentego Juszczyka z Łochyni, wymieniono okna,  przebudowano i otynkowano ściany, wmontowano now e drzwi do zakrystii. Zupełnie zmieniło to wygląd budynku, który coraz lepiej i godniej służy miejscowej wspólnocie.
Wkrótce udało się założyć instalację elektryczną i podłączyć światło, wymieniono drzwi, położono podłogę oraz pomalowano ściany. Budynek na zewnątrz również uległ niesamowitej metamorfozie. Ocieplone i pomalowane ściany oraz podświ
etlony krzyż wieńczący budynek.

Miejscowa wspólnota pragnęła, by patronem kaplicy został bł. Jan Paweł II. Podczas majowej pielgrzymki do Rzymu, Ojciec Święty Benedykt XVI,  poświęcił tablicę, która została umieszczona na wyremontowanym budynku kościoła.

Zmiany jakie dokonały się od czasu sprawowania pierwszej Eucharystii stały się doskonale widoczne gołym okiem. Stało się tak dzięki zaangażowaniu niewielkiej grupy wiernych, którzy dbają  o wystrój  i porządek w kaplicy oraz piękną oprawę liturgiczną.

Największą nagrodą za trud mieszkańców była decyzja Metropolity Częstochowskiego Abp Stanisława Nowaka, który postanowił konsekrować nie kaplicę, a kościół filialny w Grabowej w dniu 23 października 2011 r. Msza Św. odprawiana jest w każdą niedzielę  i w święta. W krótkiej historii lokalnej wspólnoty zapisały się już Misje Ewangelizacyjne oraz nawiedzenie Relikwii Krzyża Świętego.

To wielka radość dla mieszkańców Grabowej, zwłaszcza tych, którzy nie mogli z różnych przyczyn uczestniczyć w Eucharystii w kościele parafialnym. Dzięki temu niewielkiemu kościółkowi mogą wreszcie w pełni brać udział w życiu sakramentalnym Kościoła.

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.