Duszpasterze pracujący w parafii

 

Ks. Piotr Krzemiński ur. 29. czerwca 1950 roku, wywodzi się z oddalonych o ok. 50 km od Borowna Krzepic. Święcenia kapłańskie przyjął 16. maja 1976, a pierwszą parafią, do której został skierowany, była parafia w Czarnożyłach. Przez prawie 18 lat pracował w Radomsku jako wikariusz Parafii św. Lamberta i pierwszy proboszcz w Parafii św. Jana Chrzciciela w Radomsku. Posługę w tutejszej parafii pełni od 31. sierpnia 2001 roku.

Jak sam mówi, jego powołanie nie było spontaniczne. Służąc w rodzinnej parafii jako ministrant, był blisko związany z Kościołem. Zastanawiał się nad wyborem różnych kierunków świeckich, jednak czuł, że kapłaństwo będzie ścieżką jego życia. Na swoje hasło prymicyjne obrał słowa: "Byłem kim chciałem, jestem kim jestem, będę kim chce On", a życiowe motto to: najpierw podobać się Bogu, a później ludziom.

Proboszcz, dziekan kłomnicki

 

 

Ks. Adam Kępka 

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.