Domowy Kościół

Jak w wielu innych parafiach, tak i w naszej wspólnocie, istnieje Domowy Kościół, rodzinna gałąź Ruchu Światło-Życie, skupiająca małżeństwa, pragnące pogłębiać swoją wiarę i wzajemną miłość poprzez modlitwę osobistą połączoną z lekturą Pisma Świętego, regularne spotkanie ze słowem Bożym, codzienną modlitwę małżeńską i rodzinną, jako wspólnoty zanurzonej w Bogu.

Do kręgu Domowego Kościoła działającego przy naszej parafii należą rodziny z Borowna, Zdrowej, Chorzenic, Nieznanic i Witkowic. Spotykają się w jedną z niedziel każdego miesiąca, by na modlitwie, dzieleniu się Słowem Bożym i osobistymi świadectwacmi pogłębiać swoją relację z Bogiem i w rodzinie.

Małżeństwa należące do Domowego Kościoła wezwane są do posługi na rzecz własnej rodziny, budowania zdrowych, mocnych więzi rodzinnych, pogłębianiu wiary, nadziei i miłości. Domowy Kościół pragnie sobie przyswoić wysoki ideał duchowości małżeńskiej. Zwraca szczególną uwagę na formację tej duchowości, czyli na dążenie do bycia bliżej Boga w jedności ze współmałżonkiem. Jest ruchem, który chce pomóc małżeństwom, trwającym w sakramentalnym związku, w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Dzięki wspólnym, regularnym spotkaniom i rozmowom małżeństwa uczą się wzajemnie, wspomagają i poznają różne problemy oraz trudności, szukając wspólnie rozwiązań zgodnych z nauką Kościoła. Spotkania odbywają się w niezwykłej atmosferze zaufania, akceptacji i dyskrecji.

Domowy Kościół w naszej parafii odgrywa bardzo ważną rolę w budowaniu i umacnianiu wiary. Rodziny zrzeszone w ruchu zawsze z wielką ofiarnością służą pomocą w różnych akcjach podejmowanych przez parafię, a także same inicjują działanie na rzecz najbardziej potrzebujących.

www.cz.oaza.pl/dkn

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.