Wszystkich Świętych

Przełom października i listopada to w naszej polskiej kulturze  czas wyjątkowy. Piękna jest ta pamięć o zmarłych, wyrażająca się w trosce o miejsca pochówku naszych bliskich. Nawiedzamy cmentarze, zapalamy znicze, stawiamy na ich grobach wspaniałe dekoracje. Wspominamy i snujemy refleksje o przemijaniu.

To ważne, ale to przecież niewiele, źle byłoby, gdybyśmy na tym poprzestali. Gdybyśmy zapomnieli o modlitwie i o tym, do czego nas Bóg powołał. Nasze dobre uczucia mogą być tylko cennym dopełnieniem Mszy św. w intencji zmarłych, modlitwy wypominkowej, o znaczeniu której jakby zapominamy.

Przede wszystkim jednak pamiętajmy, że powinnością każdego z nas jest uświęcanie siebie i innych, gdyż jest napisane: „Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!” (Kpł. 19). Dlatego Kościół, przypominając te słowa, w dniu       1 listopada czci Wszystkich Świętych, a w dniu następnym modli się za wszystkich wiernych zmarłych. Stawia nam wzór w osobach już zbawionych i zachęca do modlitewnego wsparcia tych, którzy jeszcze nieba nie osiągnęli.

Pamiętajmy o tym w naszym przedświątecznym zabieganiu i w każdym dniu.

 

 

 

 

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.