Wielkanocne rozważania

Przed nami Wielkanoc - długo wyczekiwane dni  rodzinnego ciepła i miłości. Już po raz drugi przeżywana w warunkach pandemii, w reżimie sanitarnym, drastycznie ograniczającym możliwości naszego uczestnictwa w życiu religijnym.

Wielkanoc – czas obfitujący w tradycje oraz zwyczaje ludowe i choć część z nich niestety zanikła, to przecież pamiętamy o pisankach, święconce, dyngusie.

Wielkanoc – to przede wszystkim  nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. Słowo i Chleb Eucharystii, tajemnica i dar paschalny, pozostają przez wieki jako nieustanna pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa! 
 Wykorzystajmy dobrze te dni, zastanówmy się, co dla mnie tak naprawdę znaczy: spotkać Jezusa w XXI wieku, w realiach, w których żyję. Czy chcę przebywać z Nim tylko w uroczystej świątecznej atmosferze, czy może potrafię zaprosić Go do moich, często trudnych, rodzinnych i sąsiedzkich realiów. Czy pragnę szczerze powiedzieć: zostań z nami, Panie.                

Niech w tych rozważaniach pomoże nam św. Jan Paweł II i jego wielkanocne orędzie z 2005 roku:


Dzisiaj, w Święto Zmartwychwstania, my także powtarzamy z wszystkimi chrześcijanami na świecie:
Zostań z nami , Jezusie, ukrzyżowany i zmartwychwstały! Zostań z nami, wierny Przyjacielu i pewna ostojo dla ludzkości kroczącej drogami czasu!
Ty, żywe Słowo Ojca , wlej ufność i nadzieję w tych, którzy szukają prawdziwego sensu swojej egzystencji.
Ty, Chlebie życia wiecznego , nasyć człowieka głodnego prawdy, wolności, sprawiedliwości i pokoju.
 Zostań z nami, Żywe Słowo Ojca ,  naucz nas słów i czynów pokoju:
pokoju dla ziemi uświęconej Twoją krwią i przesiąkniętej krwią tylu niewinnych ofiar;
pokoju dla krajów Bliskiego Wschodu i Afryki, gdzie w dalszym ciągu przelewa się tyle krwi;
pokoju dla całej ludzkości, której wciąż grozi niebezpieczeństwo bratobójczych wojen.
Zostań z nami, Chlebie życia wiecznego, łamany i dzielony pomiędzy współbiesiadników:
obdarz i nas siłą potrzebną do wielkodusznej solidarności z rzeszami, które jeszcze dzisiaj
cierpią i umierają z nędzy i głodu, są dziesiątkowane przez śmiercionośne epidemie,
czy padają ofiarą straszliwych klęsk naturalnych.
W mocy Twojego Zmartwychwstania
niech i oni staną się uczestnikami nowego życia.
               Potrzebujemy Ciebie, zmartwychwstały Panie, także i my, ludzie trzeciego tysiąclecia!
Zostań z nami teraz i po wszystkie czasy.
Spraw, by materialny postęp ludów nigdy nie usunął w cień wartości duchowych,
które są duszą ich cywilizacji.
Prosimy Cię, wspieraj nas w drodze.
W Ciebie wierzymy, w Tobie pokładamy nadzieję,
bo Ty jeden masz słowa życia wiecznego (por. J 6, 68).
Mane nobiscum, Domine! Alleluja

 

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.