Potęga Różańca

 

Różaniec – modlitwa, do której wzywała Maryja w wielu objawieniach.

Różaniec – modlitwa do której zachęcało bardzo wielu świętych z wszystkich epok.

Różaniec – modlitwa, która jest potężną bronią w walce ze złem, usiłującym wszelkimi siłami doprowadzić ludzi do zguby wiecznej. 

Różaniec – modlitwa, której potęga w XVI wieku ocaliła chrześcijańską Europę przed muzułmańską nawałnicą. Zwycięstwo pod Lepanto w dniu 7 października 1571 roku, w której pokonano przeważające siły tureckie, poprzedziła wielka modlitwa różańcowa.

Co Ty wiesz o różańcu? Czy umiesz się na nim modlić? Czy wiesz, jakie jego części odmawia się w poszczególne dni? Przypomnijmy zatem:        

Tajemnice radosne (poniedziałek, sobota):
• Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie
• Nawiedzenie świętej Elżbiety
• Narodzenie Pana Jezusa
• Ofiarowanie Jezusa w Świątyni
• Odnalezienie Jezusa w Świątyni

Tajemnice światła (czwartek):
• Chrzest Pana Jezusa w Jordanie
• Objawienie się Jezusa w Kanie Galilejskiej
• Głoszenie królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia
• Przemienienie Pańskie na górze Tabor
• Ustanowienie Eucharystii

Tajemnice bolesne (wtorek, piątek):
• Modlitwa Jezusa w Ogrójcu
• Biczowanie Jezusa
• Cierniem ukoronowanie Jezusa
• Dźwiganie krzyża na Kalwarię
• Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa

Tajemnice chwalebne (środa, niedziela)
• Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa
• Wniebowstąpienie Pana Jezusa
• Zesłanie Ducha Świętego
• Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
• Ukoronowanie Maryi na Królową nieba i ziemi

            Kiedy i z kim i gdzie odmawiać różaniec? O każdej porze – w czasie przerwy w pracy, w bezsenną noc. Z kimkolwiek - samotnie,  z rodziną. Gdziekolwiek – w podróży, na spacerze.

 W dni powszednie o godz. 17.30, w niedziele o godz. 15.30, we wspólnocie parafialnej, w naszym kościele.   

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.