Transmisja Online z Dnia Patrona

 W przypadku, gdy transmisja nie uruchamia się automatycznie, należy kliknąć przycisk "odtwórz" w lewym dolnym rogu okienka. Należy też włączyć głos oraz go odpowiednio wyregulować w okienku i na urządzeniu.


Jeśli nie widać okna video, a zamiast tego widać jedynie białe okno, należy zamknąć przeglądarkę i otworzyć ją ponownie. Można to kilkakrotnie powtórzyć albo użyć poniższego linku: 

- OGLĄDAJ BEZPOŚREDNIO -

 

 

DOBA EUCHARYSTYCZNA

Chwalcie z nami

Panią Świata

            Nabożeństwo majowe – tak bardzo popularne w naszej polskiej tradycji, na które wielu z nas czeka i w którym chętnie uczestniczą  dzieci, dorośli i starsi.Śpiew „Litanii Loretańskiej „ rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach, w domach. Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział kiedyś, że „ w czasie nabożeństw majowych – tzw. majówek – wymieniając kolejne wezwania Litanii, uświadamiamy sobie, jak wielka jest rola Maryi w historii zbawienia, w życiu Kościoła i w życiu każdego z nas. Niech tej modlitwie towarzyszy ufność i zawierzenie”.

            Jaka jest historia tych nabożeństw? Ich rodowód jest znacznie wcześniejszy niż się powszechnie uważa. Gromadzenie się i śpiewanie pieśni na cześć Matki Bożej było znane na Wschodzie już w V wieku. W Kościele zachodnim w I tysiącleciu maj jako miesiąc Maryi święcono raczej sporadycznie. Dopiero na przełomie XIII i XIV w. powstała myśl, aby ten miesiąc poświęcić Maryi. Pierwszym, który rzucił tę myśl, był król hiszpański Alfons X (+ 1284). Władca ów zapraszał do udziału w nabożeństwach majowych, sam często brał w nich udział i swoim poddanym zalecał gromadzenie się na wieczornej na modlitwie wokół figur Matki Bożej.W Polsce pierwsze nabożeństwo majowe wprowadzili jezuici w Tarnopolu w roku 1838. W połowie XIX wieku nabożeństwo majowe przyjęło się we wszystkich prawie krajach.

Czytaj więcej...

Wielkanocne rozważania

Przed nami Wielkanoc - długo wyczekiwane dni  rodzinnego ciepła i miłości. Już po raz drugi przeżywana w warunkach pandemii, w reżimie sanitarnym, drastycznie ograniczającym możliwości naszego uczestnictwa w życiu religijnym.

Wielkanoc – czas obfitujący w tradycje oraz zwyczaje ludowe i choć część z nich niestety zanikła, to przecież pamiętamy o pisankach, święconce, dyngusie.

Wielkanoc – to przede wszystkim  nasze spotkanie ze Zmartwychwstałym Panem. Słowo i Chleb Eucharystii, tajemnica i dar paschalny, pozostają przez wieki jako nieustanna pamiątka męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa! 
 Wykorzystajmy dobrze te dni, zastanówmy się, co dla mnie tak naprawdę znaczy: spotkać Jezusa w XXI wieku, w realiach, w których żyję. Czy chcę przebywać z Nim tylko w uroczystej świątecznej atmosferze, czy może potrafię zaprosić Go do moich, często trudnych, rodzinnych i sąsiedzkich realiów. Czy pragnę szczerze powiedzieć: zostań z nami, Panie.  

              

Niech w tych rozważaniach pomoże nam św. Jan Paweł II

i jego wielkanocne orędzie z 2005 roku:

Czytaj więcej...

Copyright © 2021. Parafia Borowno  Rights Reserved.