Ogłoszenia duszpasterskie

na 15. Niedzielę Zwykłą

14 lipca 2019 r.

1. Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie uświadamia nam, że chrześcijańska miłość do bliźnich wyraża się nie tylko przez gesty, ale sposób postrzegania innych ludzi. Tego nowego patrzenia na człowieka uczy nas Chrystus, nieustannie ofiarując się za nas Ojcu podczas każdej Eucharystii.

2. We wtorek 16 lipca przeżyjemy w naszej parafii odpust Matki Bożej Szkaplerznej. Msze św. o godz.9.00 i uroczysta suma o godz. 18.00, którą odprawi redaktor naczelny "Niedzieli" ks. prof. Jarosław Grabowski. Zapraszamy asystę, strażaków, poczty sztandarowe, panów do baldachimu i chorągwi, dzieci do sypania kwiatów i wszystkich parafian.

3. Trwamy na modlitwie nowennowej przed odpustem Matki Bożej Szkaplerznej.

4. " Bóg zapłać" uczestniczącym wczoraj w adoracji Najświętszego Sakramentu i nabożeństwie ku czci Matki Bożej Fatimskiej

5. Składamy podziękowanie za ofiary na remont naszej świątyni i za ofiary indywidualne. Prosimy o modlitwę w intencji dalszych prac remontowych i składanie ofiar w kopertach. Taca w przyszłą niedzielę będzie przeznaczona na ten cel.

6. Podziękowanie za sprzątanie świątyni i ofiary na kwiaty pp. Małgorzacie, Aleksandrze i Sybilli Radeckim, Izabeli i Joannie Lewandowskim. W tym tygodniu zapraszamy do sprzątania kościoła pp.:Bożenę Staniewską, Barbarę Gurbiel, Alinę Rospędek, Anitę Krawczyk, Halinę Kwaśniewską Podziękowanie za kwiaty pp. Postawom.

7. Dzisiaj do nabycia: tygodnik „Niedziela”, „Rycerz”, „Rycerzyk Niepokalanej”, „Tęcza”, "Miłujcie się" ." WPiS"

Jubilatom i solenizantom tego tygodnia oraz gościom składamy życzenia

błogosławieństwa Bożego oraz opieki Matki Bożej Borowieńskiej.

Copyright © 2019. Parafia Borowno  Rights Reserved.