INTENCJE MSZALNE

23 – 29 IV 2018 r.

Poniedziałek

 

Godz.  16.30

GRABOWA + Ireny Koźlik – od Marka Powroźnika

z rodziną

Godz. 18.00

+ Jerzego, Leszka, Henryka Koziełów

+ Jerzego Pruciaka – od żony

Wtorek

 

Godz. 17.00

ZDROWA + Ewy Flaszka – od Barbary i Andrzeja Górów z rodziną

Godz. 18.00

+ Wandy w 10. rocznicę śmierci, Stanisława i Krzysztofa Laskowskich, zmarłych z rodziny Laskowskich, Jońskich i Turków

+ Genowefy, Władysława Łapetów, Marianny, Franciszka Gajdów

Środa

Nowenna do Matki Bożej Borowieńskiej

Godz.  18.00

+ Władysławy Żmudzkiej w 1. rocznicę śmierci

W pewnej intencji

Czwartek

 

Godz. 18.00

Piątek

 

Godz. 17.00

ZDROWA + Janiny Gałwy – od Ewy Serwiak z rodziną

Godz. 18.00

+ Jana Gawlika - od p. Wójta i pracowników Urzędu Gminy Mykanów

+ Artura Janeczka – od Marioli i Ryszarda Koćwinów

 z rodziną

Sobota

 

Godz. 18.00

+ Zdzisław, Marianny, Michała Rospędków

+ Stanisława, Agnieszki, Marcina Kiebdajów, Heleny, Jana Tyrków

Niedziela

 

Godz.  7.00

+Teresy Wawszczak – od Grażyny i Janusza Grabińskich z rodziną  

Godz.  8.00

ZDROWA + Teresy, Tadeusza, Bronisława Trybulaków

Godz.  9.00

+ Julianny, Józefy, Edwarda, Mariana Brzeszczaków, Natalii Surlej

+ Anieli, Józefa Migoniów z dziećmi, Emila, Katarzyny, Józefa Turków, Grzegorza Suskiego, Józefa Chasia

Godz. 10.00

GRABOWA + Zdzisława Biecka – od Andrzeja Biecka

z rodziną

Godz. 11.30

O Boże błogosławieństwo, łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Borowieńskiej dla Anety i Marcina  w 20. rocznicę ślubu

O Boże błogosławieństwo, łaski, zdrowie i opiekę Matki Bożej Borowieńskiej dla Wiktorii Radeckiej w10. rocznicę urodzin i jej rodziców

Godz. 16.00

+ Władysławy, Janusza, Ryszarda Rutkowskich, Antoniego Kaletów

 

INTENCJE MSZALNE

23 – 29 IV 2018 r.

Kościół filialny NMP Częstochowskiej

w Jackowie

Poniedziałek

 

Godz. 17.00

Nie ma Mszy św.

Wtorek

 

 

Godz. 17.00

Nie ma Mszy św.

Środa

 

 

Godz. 17.00

+ Tomasza Muchy – od rodziny Bednarków z córkami

Czwartek

 

 

Godz. 17.00

+ Katarzyny Knaś – od Ilony i Grzegorza Konstanciaków

z dziećmi

Piątek

 

 

Godz. 17.00

Nie ma Mszy św.

Sobota

 

 

Godz. 17.00

 

+ Mariana  w 5. rocznicę śmierci, Donisławy, Mieczysława Wierzbów, Alfredy i Stefana Chamarów

Niedziela

 

 

Godz. 10.15

 

+ Zbigniewa Kaczmarka, Bogusławy Rogozińskiej, Heleny, Józefa Koćwinów, zmarłych z rodziny Łapetów

Copyright © 2018. Parafia Borowno  Rights Reserved.